Liên hệ

Thu Nhung Hairshop

260/21F Bà Hom, F.13, Q.6 - Phường 13 - Quận 6 - Hồ Chí Minh

0902353498 - 0912535200